1. Historie lees meer

Pastorie

Het witte huis op de hoek is de oude pastorie, gebouwd in 1853 ter er vervanging van een pastorie die er al stond. Daarvoor stond hier een pastorie waar in 1827 Ds. Ottho Gerhard Heldring als predikant zijn intrek nam. Hij plaatste in 1836 als eerste in Nederland een kerstboom om arme mensen te laten genieten van de kerstsfeer en ze ontvankelijk te maken voor het evangelie. Van 1967 tot 2000 werd dit huis gebruikt voor retraite en opvang. Nu bevindt zich hier het rentmeesters kantoor van Stichting Het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending.

Het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending

In 1926 heeft de laatste Heer van Hemmen de stichting Het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending opgericht. In 1931 is het landgoed Hemmen ondergebracht in deze stichting.  Met deze stichting wilde hij het landgoed als een eenheid behouden en de kerk en zending dienen met de opbrengsten uit deze stichting. De stichting beheert nu ruim 700 ha. land in Hemmen en nabije omgeving. Het land, de boerderijen en de meeste huizen worden verpacht of verhuurd. Dit vormt een groot deel van de inkomsten. Landgoed Heerlijkheid Hemmen is een cultureel erfgoed. De stichting vindt het dan ook haar taak dat de landschappelijke, ecologische en cultuur-historische waarden behouden blijven en het opengesteld wordt voor publiek.

Dorpspomp
De dorpspomp linksachter de kerk, op de hoek van het kerkplein, dateert uit 1748 en werd gebruikt tot 1945.