Financieel verslag 2017 Stichting CNME ‘t Pakhuis
Baten
NME 8.924,00
Activiteiten 2524,16
Giften 275,00
Rente 48,96
Overig 39,95
totaal 11812,07
Lasten
Bestuur en vrijwilligers 453,71
Kosten NME 232,50
Bank en verzekeringen 276,70
PR- en communicatie 65,89
Inventaris 227,40
Inkoop t.b.v. activiteiten 2163,45
Huisvesting 1.250,00
Onvoorzien 100,00
Totaal 4769,65
Resultaat 7042,42