Financieel verslag 2018 Stichting CNME hemmen
Baten
NME 8730,00
Activiteiten 2723,69
Giften 25,00
Rente
Overig
totaal 11478,69
Lasten
Bestuur en vrijwilligers 1736,40
Kosten NME 162,05
Bank en verzekeringen 227,94
PR- en communicatie 483,09
Inventaris
Inkoop t.b.v. activiteiten 2985,61
Gidsenvergoedingen 644,38
Onvoorzien 75,01
Totaal 6314,48
Resultaat 5164,21