1. Geologie

Hemmen vindt zijn oorsprong op de hogere gelegen stroomruggen en oeverwallen gebied en is gelegen in Heerlijkheid Hemmen. Dit  landgoed  wordt  sinds  1931  beheerd  door  de  stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, met  als  doel het  landschap en Hemmen als eenheid te  behouden. Het  landgoed  bestaat  uit een  kasteelpark,  een kerk met  daaromheen  bebouwing,  vrijstaande bebouwing  langs  linten  en  dat  alles  in  een groene omgeving met eikenlanen, bos,  boomgaarden en hagen. De kerk met het omhaagde kerkhof staat boven op de terp, oost-west gericht met de voorzijde naar het kasteelterrein.  De bebouwing staat in een hoefijzervorm rond de kerk. Overige bebouwing staat verspreid aan de wegen.