Organisatie

De Stichting Cultuur-, Natuur-, en Milieueducatie Hemmen kortweg CNME Hemmen is actief op verschillende gebieden. Vrijwilligers zijn de basis van uitvoering en bemensing van alle activiteiten, die in en rond Hemmen plaatsvinden.

CNME Hemmen is actief met partner- en zusterorganisaties op onder meer de volgende gebieden:

  • De Bijenstal is een samenwerkingsverband met de Bijenhoudersvereniging uit Wageningen.
  • Voor de wandel- en fietsroutes is een werkgroep van CNME Hemmen actief.
  • Natuur- en milieueducatie voor het basis en voortgezet onderwijs is een samenwerkingverband met Landerij de Park (www.landerijdepark.nl) en CNME Hemmen als Stichting NME Overbetuwe. De werkgroep NME Overbetuwe beheert samen met NME Betuwe (gemeenten Nederbetuwe en Buren) lespakketten en materialen voor onderwijskundige doeleinden.

NB: Alle excursies op het Landgoed Heerlijkheid Hemmen vinden onder auspiciën van CNME Hemmen plaats.