1. Natuur

De natuur heeft elk jaargetijde wat te bieden. In het voorjaar zijn er de vele stinsenplanten. De naam is afkomstig van het Friese woord stins dat stenen huis betekent. De omgeving van deze adellijke huizen werd verfraaid met deze planten. Ook zijn er sneeuwklokjes en krokussen. En bij de kerk is de gele winterakoniet en veel sneeuwroem te vinden. De sneeuwroem (Scilla Luciliae) is van maart tot april in bloei. Na de bloei in het vroege voorjaar gaat de plant in rust tot het volgende voorjaar. Op het grasveld voor de kerk staat de koningslinde welke is geplant ter ere van het huwelijk van Juliana en Bernhard.

 

De sneeuwroem heeft aan de voet vergroeide bloemdekbladen, meeldraden die aan de top van de bloembuis zijn ingeplant (in plaats van aan de basis) en bandvormig verbrede helmdraden. De meeldraden van de plant zijn bij elkaar geclusterd in het midden van de bloem. Elke bol produceert twee bladeren en maximaal een bloemstengel. Bloemen worden geproduceerd in een tros, met 2-3 bloemen per stengel. De bloembladen zijn violetblauw en de basis van elk bloemblad is wit.