1. De stichting heeft ten doel:
  • Het leveren van een bijdrage aan casu quo het bevorderen van cultuur-, natuur- en milieueducatie, alles in de meest brede zin;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het oprichten, beheren en in stand houden van een cultuur-, natuur- en milieueducatie (steun)punt te Hemmen;
  • het geven van voorlichting op het gebied van cultuur-, natuur-, en milieueducatie;
  • het werven van vrijwilligers die het doel mede mogelijk maken;
  • de Stichting zal ernaar streven al haar werkzaamheden zoveel mogelijk duurzaam en ecologisch verantwoord te verrichten.
  1. De stichting beoogt niet het maken van winst.