Doelstelling

  1. De stichting heeft ten doel:
  • Het leveren van een bijdrage aan casu quo het bevorderen van cultuur-, natuur- en milieueducatie, alles in de meest brede zin;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het oprichten, beheren en in stand houden van een cultuur-, natuur- en milieueducatie (steun)punt te Hemmen;
  • het geven van voorlichting op het gebied van cultuur-, natuur-, en milieueducatie;
  • het werven van vrijwilligers die het doel mede mogelijk maken;
  • de Stichting zal ernaar streven al haar werkzaamheden zoveel mogelijk duurzaam en ecologisch verantwoord te verrichten.
  1. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Bericht voor alle vrijwilligers en andere betrokkenen bij CNME Hemmen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ook als stichting CNME Hemmen zijn wij verplicht ons te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Het bestuur van CNME Hemmen beschikt over jullie e-mailadressen en soms over jullie telefoonnummers. Beide zijn door jullie zelf aangeleverd. Wij gebruiken deze alleen voor de contacten met jullie en geven deze niet door aan derden. Desgewenst kunnen jullie ons vragen over welke gegevens wij beschikken en desgewenst kunnen jullie laten weten dat wij deze moeten verwijderen. In het laatste geval ontvangen jullie ook geen bericht meer van ons. Vragen en/of opmerkingen over het voorgaande kunnen jullie sturen naar info@cnmehemmen.nl