3. Cultuur

Pannerdensch Kanaal zorgt voor de wateraanvoer richting Nederbetuwe. Wanneer er veel water wordt gebruikt kan er een knelpunt onstaan in de wateraanvoer. De Betuwe verbruikt veel water, soms meer dan er wordt gebruikt in een zeer droge zomer. Dit komt door nachtvorstbestrijding. Bij nachtvorst worden bomen gesproeid om schade door de vost aan de bomen te beperken. Dit gebeurd in het voorjaar, en de waterbehoefte van het gebied is in deze periode 2 á 3 keer zo veel.