3. Natuur

Hier ziet u de Linge stromen, dit is een kunstmatige rivier.  De Linge ontspringt in het Pannerdensch Kanaal en kronkelt door de Betuwe. De naam betekent in het Oudnederlands: Het lange water.  Vroeger ging veel vrachtvervoer van en naar de dorpen over de Linge, maar tegenwoordig zijn grote delen van de Linge niet bevaarbaar voor gemotoriseerde schepen omdat er een aantal stuwen zijn aangebracht om de waterstand op peil te houden.

In de Linge komt behalve de wilde eend en de krakeend soms ook de mooi gekleurde mandarijneend voor. Vooral in het voorjaar is hier op veel plaatsen de kleine karekiet in het riet te horen.

De Linge heeft een belangrijke functie in de waterafvoer en wateraanvoer van het gebied. De Linge bevat dertien stuwen. Tussen het inlaatpunt bij Doornenburg en de kruising met de A50 bij Heteren liggen zes stuwen in de Linge. Via gemaal Pannerling kan water worden ingelaten uit het Pannerdensch Kanaal in de Linge. Het gemaal staat op de Randwijkse Rijndijk. Via het Mr. G.J.H. Kuijkgemaal op de Randwijkse Dijk kan water naar als van de Nederrijn gepompt worden.