10. Cultuur

Heggenvlechten is cultuurhistorie. Het ambacht is maart 2015 officieel erkend als immaterieel, cultureel erfgoed. Door heggen te vlechten wordt onze cultuurhistorie weer meer zichtbaar. Hoe er vroeger gevlochten werd, is niet eenvoudig te achterhalen. Het is een kwestie van goed kijken wat er in oude heggen nog te zien is, goed luisteren naar bijvoorbeeld een oude boer die je er iets over kan vertellen, logisch denken en interpreteren.