Vrijwilligers en bestuur

CNME Hemmen draait op de inzet van vrijwilligers. Zij organiseren hier voor jong en oud activiteiten op het gebied van cultuur, natuur, milieu, historie, biodiversiteit en duurzaamheid.

Ook het bestuur van CNME Hemmen bestaat uit vrijwilligers :

  • Ries Euser, voorzitter
  • Ina Dragt, tijdelijk penningmeester, PR activiteiten
  • Arie van Noordwijk, algemeen bestuurslid
  • Albert Dekker, algemeen bestuurslid
  • vacant, penningmeester.