Onderwijs (NME)

Cultuur-, natuur- en milieu educatie is mede bedoeld om bij kinderen en jongeren een positieve houding en positief gedrag ten aanzien van cultuur, natuur en milieu te bewerkstelligen. Op die manier draagt het bij aan ontplooiing, welbevinden en gezondheid van mensen en legt het een basis voor een goede en verantwoorde levensstijl.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren steeds verder af komen te staan van cultuur, natuur en milieu. Nu al komt meer dan de helft van de jongeren zelden of nooit in een museum, een mooi natuurgebied of in het bos en zij komen steeds minder in contact met natuur. Toch vindt ruim 80% van de Nederlanders het belangrijk om te leren over cultuur, natuur en milieu.

CNME Hemmen kan scholen helpen op een verantwoorde en inspirerende manier vorm te geven aan cultuur-, natuur- en milieueducatie. Dat doen we graag in het belang van de kinderen en hun toekomst!

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

fm-waterkwaliteit   fm-shl