Natuurgidsen gezocht

NME organisatie CNME Hemmen verzorgt jaarlijks tientallen excursies voor basisschoolkinderen in Hemmen en Loenen. Zoals ‘Het bos wordt wakker’, ‘Struinen langs de Waal’, ‘Waterbeestjes en bodemdiertjes’, ‘Biologische akkerranden’, ‘Vogels in het voorjaar’ en ‘Paddenstoelen’. Daarvoor zoeken we uitbreiding van ons gidsenbestand.

Het is makkelijk en leuk werk en vereist weinig deskundigheid. Enthousiasme voor de natuur en het omgaan met een kleine groep kinderen (6 tot 8 leerlingen per groep) is het belangrijkste. De rest heb je snel onder de knie, als je een paar keer hebt meegelopen.

Het is erg belangrijk dat kinderen met de natuur in aanraking komen en daarom is ons werk in onze ogen heel zinvol en plezierig!

We houden deze excursies in het najaar en in het voorjaar en in totaal gaat het om een tiental excursies per jaar. Daarnaast hebben we, voor wie dat wil, maandelijks onze gezamenlijke wandelingen om van elkaar te leren en om gezellig samen in de natuur te lopen.

Heb je belangstelling of wil je meer weten, naam dan contact op met Ries Euser (rieseuser@hotmail.com, 06 24 13 35 90)